Kız Kardeşim Eğitim Tırı İl Gezilerini Tamamladı

Kız Kardeşim Projesi, Ocak 2018’den beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülmektedir. Proje, kadınların bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini amaçlamaktadır. 2019 yılının sonuna kadar proje, 30 ilde 9.000 kadına ulaşmayı hedeflemektedir.

Yerel eğitimlere ek olarak 2019 yılı içerisinde proje eğitim tırı içerisinde 12 ilde Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği eğitimi gerçekleşti. Eğitimin gerçekleşeceği iller şunlardır; Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli.

2 gün süren Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi, katılımcıların İnternet Güvenliği ile ilgili temel bilgileri anlamalarına yardımcı olacak içerikleri ve atölye çalışmalarını içermiştir. Eğitimler il merkezlerinde bulunan ‘’Kız Kardeşim Eğitim Tırı’nda gerçekleşmiştir. Hazırlanan eğitim içerikleri ve atölye çalışmaları eğitimle ilgili şu konuları da kapsamıştır;

 

  1. Bilgi, Veri ve Kişisel Veri Nedir?
  2. Güvenlik Nedir?,
  3. Kişisel Verilerin Korunması
  4. Saldırılar ve Saldırganların Tarihsel Süreci
  5. İnternet Tehditleri ve Tehditleri Önleme
  6. Saldırganlar ve Türleri
  7. Gelecekte Saldırganlar ve Tehditler
  8. Donanım ve Kişisel Cihaz Güvenliği,
  9. Sosyal Mühendislik Yöntemleri
  10. İnternet ve Bilgi Doğruluğu