Müfredatlarımız

Kız Kardeşim Projesi kapsamında 4 eğitim müfredatı bulunmaktadır.

Finansal Bilinç 

İletişim 

Girişimcilik 

Bireyler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi(2 Saat)

 • Kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmelerini ve temel finansal hizmetleri tanımalarını amaçlamaktadır.
  Ana başlıklar: Bütçe, harcamalar, birikimler/ yatırımlar, borçlar, banka ve kredi kartı, tasarruf yöntemleri.

 Uygulamalı Temel Finans Eğitimi (2 Saat)

 • Girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmelerini amaçlamaktadır.
  Ana başlıklar: Girişimcilik süreci, fizibilite, bütçe, finansal tablolar, finansman, kaynaklar ve uygulamalı Excel eğitimi.

Dijital Okuryazarlık Eğitimi (2 Saat)

 • Kadınların dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanmaktadır.
  Ana başlıklar: ‘Dijital’in kapsamı, ‘dijital okuryazarlık’, teknolojiye dahil olma süreci, internet hukuku, siber zorbalık, güncel sosyal medya araçları ve iş takip uygulamaları.

Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği  Eğitimi (2 Saat)

 • Yararlanıcıların internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının artması amaçlanmaktadır.
  Ana başlıklar: ‘İnternet’ kavramı, güvenlik nedir, internet güvenliği nedir, güvenliği tehdit eden unsurlar, güvenli internet hizmeti, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, siber zorbalıkta ebeveynin rolü, link güvenliği ve KVKK.

İnternet Reklamcılığı Eğitimi (2 Saat)

 • Ürünlerini sosyal medya aracılığı ile pazarlamak isteyen kadınların internet reklamcılığı konusunda becerilerinin artması amaçlanmaktadır.
  Ana başlıklar: Geleneksel reklamlar, dijital reklam alanları, Facebook reklam paneli, Instagram reklam paneli, iyi uygulama örnekleri, ve Google reklamlar.

Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi (2 Saat)

 • Ürünlerini sosyal medya aracılığı ile pazarlamak isteyen kadınların mobil fotoğrafçılık konusunda becerilerinin artması amaçlanmaktadır.
  Ana başlıklar: ‘Fotoğraf nedir, fotoğrafçılığın tarihi ve gelişimi, mobil fotoğrafçılığa giriş, temel kavramlar, uygulama örnekleri ve atölye çalışması.

Mülteci Kadınlar için Girişimcilik Eğitimleri

 • Gaziantep, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin illerinde organize edilecek 1 günlük girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir. (Her etkinlik için 100 katılımcı hedeflenmektedir.)
  Ana başlıklar: İş modeli oluşturma (kanvas iş modeli ile), yalın iş modeli, SWOT Analizi, takım oluşturma ve ortaklık, etkin sunum.